zwanger? inschrijven?

Tarieven

 

De kosten van gastouderopvang en de Wet kinderopvang

Het gastouderbureau Kwest is geregistreerd bij gemeente Westland en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Wet kinderopvang. Alle gastouderbureaus zijn verplicht om vanaf 2010 de kassiersfunctie in te voeren. Dit betekent dat gastouders alleen nog met tussenkomst van een gastouderbureau betaald kunnen worden. Via de registratieformulieren gastouderopvang worden de opvanguren bij de gastouder genoteerd. De registratieformulieren, voorzien van een handtekening van zowel ouder als gastouder worden ingeleverd bij gastouderbureau Kwest. Via automatische incasso worden de opvangkosten geïnd bij de ouder en binnen 5 werkdagen na inning uitbetaald aan de gastouder. Deze door de overheid verplichte kassiersfunctie heeft het karakter van een te verlenen dienst en leidt in geen geval tot het overnemen van de betalingsverplichting van de ouder(s) door het gastouderbureau. Gastouderbureau Kwest houdt een administratie bij van het betalingsverkeer en de belastingdienst kan deze administratie controleren.

 

De tarieven

Bij gastouderopvang bestaan de kosten voor ouders uit twee delen: de kosten voor opvang bij de gastouder en de bureaukosten. De gastouder ontvangt per kind een vast bedrag per uur. Het gastouderbureau Kwest hanteert hierbij een advies-opvangtarief. Gastouders kunnen in overleg met het gastouderbureau afwijken van dit adviestarief.

 

Onkostenvergoeding: Het gastouderbureau Kwest adviseert de gastouder om voor (brood-)maaltijden, tussendoortjes, fruit, vervoerskosten een onkostenvergoeding te vragen. Hierbij kan gebruikt maken van de adviesbedragen volgens het Nibud.