zwanger? inschrijven?

Opleiding en stage

 

Opleidingsniveau pedagogisch medewerker

Met het diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 ben je bevoegd om de functie van pedagogisch medewerker uit te oefenen. Voorwaarde is wel dat je diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt. In de coa kinderopvang kun je lezen welke opleidingen ook toegang geven tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker.

 

Niet in het bezit van het juiste diploma?

Kwest vindt het belangrijk dat leerlingen die een gerichte opleiding voor het werken met kinderen volgen, een kans krijgen om in de praktijk hun ervaringen op te doen. Daarom biedt Kwest de mogelijkheid om stage te lopen. Dit gebeurt in de BeroepsOpleidendeLeerweg (BOL). Je staat dan als derde (boventallig) op de groep. De stageplekken worden ingevuld in overleg met het opleidingsinstituut.

 

Het beleid beroepspraktijkvorming is opgesteld door de praktijkopleider in overleg met de locatiehoofden en de directeur. Tevens worden de regels van CAO kinderopvang gevolgd voor stagiaires en pedagogisch medewerkers in ontwikkeling.

 

Alle locaties van stichting Kwest zijn erkend en geregistreerd als leerbedrijf.