zwanger? inschrijven?

Kwaliteitseisen gastouderopvang

De Wet Kinderopvang is gewijzigd per 1 januari 2010. Er zijn nieuwe regels voor gastouderopvang die hogere kwaliteitseisen stellen aan zowel gastouderbureau als gastouders. Gastouders moeten o.a. in bezit van een kindgerichte opleiding (Diploma's gastouderopvang) en een erkend certificaat 'eerste hulp aan kinderen'. Alleen gastouders die aan deze eisen voldoen, worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als de gastouder in dit landelijk register is opgenomen. Voor meer informatie: Nieuwe regels voor gastouders