zwanger? inschrijven?

Begeleiden en nazorg

 

Een professionele organisatie staat achter u!

Gastouderbureau Kwest zorgt goed voor haar gastouders door middel van persoonlijke en professionele begeleiding. Zo zorgen we voor cursussen, advies in bijscholing en pedagogische ondersteuning. Bovendien kunnen gastouders via Kwest een cursus EHBO bij kinderen volgen.

 

Begeleiden en bemiddelen bij conflicten

De bemiddelingsmedewerker voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de ouder(s) en gastouder van het kind, waarin het welbevinden van het kind centraal staat.


Het gastouderbureau bezoekt jaarlijks de gastouder om na te gaan of de gastouder  handelt volgens het pedagogisch beleidsplan.

 

Deskundigheidsbevordering

De bemiddelingsmedewerker ondersteunt de gastouder bij de opvang en het implementeren van het pedagogisch werkplan en het protocol kindermishandeling in de praktijk.


Elke twee jaar is er bijscholing van het EHBO-certificaat gericht op kinderen.
Daarnaast is er jaarlijks een thema avond voor ouders en gastouders met diverse pedagogische onderwerpen.
Gekoppelde gastouders hebben toegang tot de website: www.gastouderacademie.nl. Deze site biedt interactieve leermodules, achtergronden over verschillende onderwerpen en een forum waar men op reacties van collega-gastouders van andere bureaus kan reageren.

 

Verzorgen van noodopvang

In overleg met de ouder wordt bij ziekte en vakantie van de gastouder noodopvang bij een andere gastouder gezocht. Het is mogelijk dat deze noodopvang niet geheel voldoet aan de bemiddelingswensen van de ouder. Wij kunnen noodopvang niet garanderen.

 

Koffie- en speelochtenden

Het gastouderbureau organiseert regelmatig een koffieochtend voor gekoppelde gastouders. Daarnaast organiseert het gastouderbureau elk kwartaal een speelochtend voor gekoppelde ouders en gastouders met kinderen. Zowel bij de koffie- als bij de speelochtend staan gezelligheid, nieuwe speelideeën en onderling contact tussen kinderen, collega-gastouders, ouders en bemiddelingsmedewerksters centraal.

 

Uitleenservice en Speel-o-theek

Voor gastouders bestaat de mogelijkheid om materialen te lenen, zoals bedjes, boxen, tweewagens, kinderstoelen etc. Het speelgoed van het gastouderbureau is alleen bestemd voor de uitleen aan gastouders voor hun gastkinderen; hier zijn geen kosten aan verbonden.
Gastouders kunnen met korting lid worden van speel-o-theek 'Hoi Piepeloi' in Naaldwijk.

 

Verdere informatie

Gastouders ontvangen een infomap met daarin informatie over gastouderopvang en hulpmiddelen voor in de praktijk. Daarnaast blijven gastouders d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in de gastouderopvang.
Het gastouderbureau Kwest heeft een klachtenregeling. Een klacht wordt behandeld volgens de klachtenprocedure. Een kopie van de klachtenprocedure zit in de infomap.