zwanger? inschrijven?

Plaatsingsbeleid

Plaatsingsbeleid

Stichting Kwest streeft ernaar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden in een van de kindercentra; op de gewenste ingangsdatum, de gewenste dagen en bij het gewenste kindercentrum. Om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen zijn spelregels nodig: een eenduidig beleid dat zowel de ouders als de medewerkers van de organisatie duidelijkheid biedt. Deze spelregels zijn verwoord in onze inschrijvingsrichtlijnen en plaatsingscriteria. Dit beleid heeft niet alleen het doel de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen. Het is ook van belang voor de kwaliteit van de kinderopvang. Een evenwichtige leeftijdsopbouw én continuïteit in de samenstelling van de groepen komt de kinderen ten goede.

 

Wachtlijst

Soms kunnen wij u niet altijd direct de gewenste opvang, bij het gewenste kindercentrum aanbieden. Er kan sprake zijn van een wachtlijst. Wij raden u daarom aan om zo spoedig mogelijk in te schrijven of uw wijzigingen aan ons door te geven. De plaatsingsmedewerker zal de mogelijkheden met u bespreken. Wellicht kunnen wij u (tijdelijk) opvang bij een ander kindercentrum of op een andere dag aanbieden.  

 

Voor meer informatie over plaatsingen kunt u contact opnemen met de afdeling plaatsingen