zwanger? inschrijven?

Gesubsidieerde peuteropvang

Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op elke peuteropvanglocatie bieden wij tijdens schoolweken gesubsidieerde en verlengde peuteropvang. Alle peuters volgen hetzelfde programma en met de kinderen van de verlengde peuteropvang wordt vanaf 11.30 uur een boterham gegeten. De gesubsidieerde peuteropvang is voor kinderen waarvan één ouder werkt of een uitkering heeft. De verlengde peuteropvang is voor kinderen van ouders die beiden werken en/of studeren of voor een alleenstaande werkende of studerende ouder.   

 

Onze buitengroep van KC Op Stap is voor peuters vanaf 3 jaar. De kinderen van de buitengroep gaan iedere keer een ochtend op stap en 'groeien' in bijvoorbeeld het bos of op het strand. 

 

Ontdek op deze pagina welke locatie bij uw opvangwensen past. 

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen peuterspeelzaal en peuteropvang?

De peuterspeelzaal noemen we tegenwoordig gesubsidieerde peuteropvang en is voor kinderen waarvan één ouder werkt of een uitkering heeft. De verlengde peuteropvang is voor kinderen van ouders die beiden werken en/of studeren of voor een alleenstaande werkende of studerende ouder. De verlengde peuteropvang kent ruimere openingstijden, en de kinderen krijgen een lunch. De verlengde peuteropvang valt onder de Wet kinderopvang. Daardoor is het mogelijk is een gedeelte van de kosten terug te krijgen via de Belastingdienst, afdeling toeslagen (zie ook tarieven kinderopvang/peuteropvang).
Zowel in de gesubsidieerde als in de verlengde peuteropvang is er extra aandacht voor kinderen met een dreigende taalachterstand. Naast het vertel- en voorleesaanbod in de groepen is er de mogelijkheid  kinderen één op één extra taalondersteuning kunnen bieden.


Op welke manier bieden jullie taalondersteuning?

Door de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, denken en sociale vaardigheden te stimuleren, ontdekken kinderen nieuwe dingen. Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) krijgen jonge kinderen meer uitdaging voor hun ontwikkeling. Al op vroege leeftijd doen ze mee aan educatieve programma's. Die zijn natuurlijk heel speels opgebouwd: voor jonge kinderen is het heel belangrijk dat leerzame spelletjes leuk en spelenderwijs aan bod komen.

Onze pedagogisch medewerkers hebben zich via de cursus VVEsterk geschoold in het omgaan met heel jonge kinderen. Zo leren zij op een andere manier met peuters te werken.

 

Hebben jullie ook contact met het consultatiebureau?

Een aantal van onze locaties werken samen met het consultatiebureau. Dit gebeurt op verschillende manieren. Op een aantal van onze locaties heeft het consultatiebureau een inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur is er een medewerker van het consultatiebureau aanwezig, kunnen ouders vragen stellen over de ontwikkeling van hun kind en krijgen ze deskundig advies. Het inloopspreekuur vindt plaats op vaste tijden. De betreffende locatie kan u informeren over de manier waarop zij samenwerken met het consultatiebureau.