zwanger? inschrijven?

Oudercommissie

Oudercommissie en clientenraad

Uw mening telt. Kwest wil weten wat ouders van de dienstverlening vinden en stellen het op prijs als zij meedenken over het reilen en zeilen van de stichting. Daarom kennen we een oudercommissies en een clientenraad.


De leden van de oudercommissie worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op landelijk niveau en binnen de stichting. Ze denken mee over nieuw beleid of over het opzetten van een thema-avond. De oudercommissie brengt ook advies uit over de kwaliteit en de prijs van de kinderopvang.

 

Op centraal niveau is er een cliëntenraad gevormd uit afgevaardigden van de oudercommissies. Deze heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen. De cliëntenraad heeft adviesrecht over beleidsmatige zaken, zoals het pedagogisch beleid, voedingsbeleid en prijswijzigingen.

Contact OC Honselersdijk

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: 

ochonselersdijk@stichtingkwest.nl


Leden oudercommissie Honselersdijk

naam functie locatie 
Rob van Egdom 
voorzitter BSO KwestKids Honselersdijk
Con Kester secretaris KC Kiekaboe
Jeanet van Someren
penningmeester  KC Kiekaboe
Claudin Knoefmann   
algemeen lid BSO KwestKids Honselersdijk
Vincent Dinkela            algemeen lid KC Kiekaboe
Lisette Klapwijk algemeen lid KC Kiekaboe
Jantien Coffee algemeen lid KC Kiekaboe
OC Honselersdijk stelt zich voor...

 

Bekijk de notulen van de OC-vergaderingen in onze bibliotheek; KwestInfo