zwanger? inschrijven?

Oudercommissie

Oudercommissie en clientenraad

Uw mening telt. Kwest wil weten wat ouders van de dienstverlening vinden en stellen het op prijs als zij meedenken over het reilen en zeilen van de stichting. Daarom kennen we een oudercommissies en een clientenraad.


De leden van de oudercommissie worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op landelijk niveau en binnen de stichting. Ze denken mee over nieuw beleid of over het opzetten van een thema-avond. De oudercommissie brengt ook advies uit over de kwaliteit en de prijs van de kinderopvang.

 

Op centraal niveau is er een cliëntenraad gevormd uit afgevaardigden van de oudercommissies. Deze heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen. De cliëntenraad heeft adviesrecht over beleidsmatige zaken, zoals het pedagogisch beleid, voedingsbeleid en prijswijzigingen.

Contact OC Gastouderbureau Kwest

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar:

ocgob@stichtingkwest.nl

 

Leden oudercommissie Gastouderbureau Kwest

naam functie locatie
Shirley Franken voorzitter GOB Kwest
Barbara Numan secretaris  GOB Kwest 
Sylvia Kaat penningmeester  GOB Kwest

 

Bekijk de notulen van de OC-vergaderingen in onze bibliotheek; KwestInfo