zwanger? inschrijven?

Samen Sterk! Straks ook buitenschoolse opvang bij SBO De Diamant locatie Hoge Woerd

Wat zijn wij trots op deze nieuwe samenwerking! Na de zomervakantie starten wij met kleinschalige naschoolse opvang (+/- 14 kindplaatsen) voor kinderen vanaf 4 jaar. In SBO De Diamant locatie Hoge Woerd wordt een mooie ruimte gecreëerd waar onderwijs en opvang beide gebruik van gaan maken. Natuurlijk gaan we ook gebruik maken van het speellokaal en de keuken voor onze ‘sport en spel academy’ en ‘kookstudio’.  

 

Vooralsnog gaan we naschoolse opvang bieden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aan kinderen van SBO De Diamant locatie Hoge Woerd en SBO De Diamant locatie Sint Martinusstraat. Vanaf 1 juni is het mogelijk om via de website en het ouderportaal in te schrijven voor deze nieuwe locatie en/of uw opvang uit te breiden. 

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de locatieverantwoordelijke van BSO KwestKids Naaldwijk Maaike Willemsen; maaikewillemsen@stichtingkwest.nl | 06 100 21 780 of met onze plaatsingscollega Lisa Dalmeijer; plaatsingen@stichtingkwest.nl | 0174 820 951. 

Terug naar het overzicht